Home

Data Retention pro ISP

Řešení pro naplnění zákonných požadavkůna uchovávání provozních a lokalizačních dat

Zákonná povinnost

Poskytovatelé připojení k internetu mají podle zákona č. 273/2012 Sb., o elektronické komunikaci a vyhlášky č. 357/2012 Sb. povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje. Soulad právní úpravy s ústavou ČR potvrdil Ústavní soud dne 22. 5. 2019 s tím, že Data Retention nenarušuje základní práva a svobody občanů.

Data Retention od VPGC

V sítích, kde je vzhledem k velkému množství linek ekonomicky nevýhodné používat pro sběr dat tradiční sondy, nasazujeme centrální prvek CGNAT jako NetFlow exportér. Pro optimální přístup k datům naše DR řešení využívá Flowmon kolektor. Pro maximální spolehlivost kolektoru je využíván HW RAID a redundantní napájení.

Carrier grade technologie

A10 Networks je dlouholetým dodavatelem technologií pro telekomunikační společnosti a poskytovatele služeb po celém světě. Aktivní prvek v síti – Thunder CGN (Carrier Grade NAT) je ideálním místem sběru dat v síti. V kombinaci s Flowmon kolektorem umožňuje vytvoření spolehlivého data retention řešení.

Vypracování projektu

Na základě požadavků a potřeb ISP (tzn. počtu uživatelů, celkové internetové konektivity, existujících prvků atd.) vypracujeme návrh, pomůžeme s přípravou podání žádosti pro ÚZČ Policie ČR, zajistíme financování a následnou implementaci projektu DR řešení s využitím technologií A10 Networks.

Architektura řešení

Řešení umožňuje spolehlivé vysokorychlostní logování a monitoring provozu v datových sítích v reálném čase. Aktivní prvek v síti – A10 Networks Thunder CGN – získává z provozu kompletní sadu informací na úrovni jednotlivých datových toků (zdrojová IP, cílová IP, čas, objem, …) ve formátu NetFlow nebo IPFIX. Tyto informace předává do Flowmon kolektoru, kde jsou uchovány 6 měsíců a na základě žádosti Policie ČR poskytovány v legislativou požadovaném výstupu.

Výhody A10 Networks

 • Souběžná podpora IPv4 a IPv6 CGNAT
 • Centralizace překladu adres, a tím i snadnější správa řešení
 • Podpora ALG a migrace na IPv6
 • Integrovaný anti-DDoS
 • Síťová rozhraní 1, 10, 40 a 100 GE
 • Provoz v režimu vysoké dostupnosti
 • Multitenantnost
 • Škálovatelnost až do počtu 8 uzlů v architektuře scale-out
 • Datový tok ve formátu NetFlow nebo IPFIX
 • Synchronizace relací (sessions)
 • Naplnění požadavků zákona o elektronických komunikacích

30denní trial licenci samostatného A10 vThunder CGN s propustností 1 Gb/s můžete získat zde.

Doporučené modely

A10 Networks Thunder 1040 CGN

Parametry vybraných modelů

VÝKONTHUNDER 1040
CGN
THUNDER 5440
CGN
THUNDER 7440-11
CGN
Propustnost20 Gbps100 Gbps220 Gbps
Počet spojení za sekundu0,8 mil.5 mil.9 mil.
Počet full TCP spojení za sekundu0,3 mil.2,2 mil.5,0 mil.
Počet současně navázaných spojení32 mil.256 mil.256 mil.
Hardwarová akceleracene2x FTA-43x FTA-4
Hardwarový SSL čip NITROX (volitelně)anoanoano
Počet kontextů (partitions)3210241024
Management porty1x Ethernet management port, 1x RJ45 konzolový port1x Ethernet management port, 1x RJ45 konzolový port1x Ethernet management port, 1x RJ45 konzolový port
SÍŤOVÁ
ROZHRANÍ
   
1 GE (RJ45/SFP)5/0
1/10 GE (SFP+)42448
40 GE (QSFP+)4
100 GE (QSFP28)4
FYZICKÉ
PROVEDENÍ
   
Rozměr1U1U1U
Max. odběr110 W445 W950 W

Financování

Na financování projektů Data Retention spolupracujeme s J&T Leasing, členem skupiny J&T Finance Group. Kromě finančního a operativního leasingu J&T umožňuje i profinancování již pořízeného vybavení, poskytuje úvěry pro účelové financování a zajišťuje postoupení krátkodobých pohledávek.

Po vypracování požadované dokumentace může ISP uplatnit nárok na refundaci nákladů spojených s pořízením, zabezpečením, případně provozem Data Retention řešení. Dokumentace a příprava podání žádosti pro získání dotace jsou součástí projektu Data Retention od VPGC. Výši a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů stanovuje vyhláška č. 462/2013 Sb.

VPGC s.r.o.

office@vpgc.com

+420 212 243 062

www.vpgc.com

Karlovo náměstí 555/31
Praha 2, 120 00

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady cookies provozovatele webu

 

Kontaktní formulář